Nastavení GD-04 David a GD-04K (inovovaná verze)


Můj David     Ovládání relé     Odesílání SMS     Přiřazení prvků     Ostatní funkce

 
Před použitím si pročtěte následující!
 
 • Volby označené červeně nejsou podporované inovovanou verzí GD-04K.
 • Odesláním údajů z této stránky se zcela přepíše předchozí nastavení Davida. Ve formuláři zadejte všechny požadované vlastnosti.
 • (Funkce, které nezadáte, nebude David vykonávat.)
 • Tato stránka neumožňuje načíst aktuální nastavení Vašeho Davida.
 • Nastavení si můžete uložit pro příští použití ve Vašem počítači, viz tlačítko Uložit dole na konci stránky.
 • Načíst dříve uložené nastavení můžete pomocí tlačítek Procházet a Načíst dole na konci stránky.
 • Doba přenosu nastavení do Davida závisí na momentální průchodnosti GSM sítě. Úspěšné nastavení Vám David potvrdí zasláním SMS zprávy "PROGRAM OK" na Váš mobilní telefon (jeho číslo si zadáte dále).
 
Pozor: Při poruchách GSM sítě nebo jiných poruchách může dojít k poškození přenášených dat a tím k selhání funkce Davida. Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé selháním funkce.
 
Můj David
 
Telefonní číslo SIM karty Vašeho Davida
Číslo mobilu, na který bude potvrzeno nastavení
 
 • Doporučujeme zadat v mezinárodním formátu, mezery v čísle nevadí.
 • Příklad: +420 777 777 123
 • Doporučujeme zadat v mezinárodním formátu, mezery v čísle nevadí.
 • Příklad: +420 777 777 124
Platné programovací heslo Vašeho Davida
Změnit programovací heslo na:
 
 • Z výroby bylo heslo PC.
 • Pozor: Změníte-li heslo a David Vám potvrdí PROGRAM OK, další nastavení bude možné jen s novým heslem.
 • Heslo může mít 2–8 znaků.
 • Nejsou povoleny znaky s diakritikou (áčďé...). Velká a malá písmena se nerozlišují.
 
Ovládání relé
 
Texty SMS pro zapínání a vypínání relé
Ponecháte-li některý text nevyplněný, nebude takový SMS příkaz existovat.
 
Text pro zapnutí relé X
Text pro vypnutí relé X
 
Text pro zapnutí relé Y
Text pro vypnutí relé Y
 
 • V textu nesmí být čárky ani tečky pro oddělení slov. Text může mít max. 30 znaků.
 • Nejsou povoleny znaky s diakritikou (áčďé...). Velká a malá písmena se nerozlišují.

Telefonní čísla pro ovládání relé X a Y prozvoněním
Do následujících polí napište seznam telefonních čísel oprávněných ovládat relé prozvoněním. Zadat lze až 50 čísel pro každé relé. Každé telefonní číslo musí být na samostatném řádku. Za číslem může následovat čárka a maximální počet použití tohoto čísla v rozsahu 1 až 99.
 
Tel. čísla k ovládání relé X prozvoněním
Tel. čísla k ovládání relé Y prozvoněním
 
 • Zavoláte-li Davidovi z oprávněného čísla, tak hovor odmítne a provede se příslušná akce (viz Doba sepnutí výstupního relé). Toto ovládání je v síti GSM zdarma. Prozvoněním nelze ovládat z telefonu, který má skryté číslo.
 • Čísla doporučujeme zadat v mezinárodním formátu, mezery v čísle nevadí.
 • Má-li telefonní číslo nastaveno omezený počet použití, potom se po vyčerpání tohoto počtu ze seznamu vymaže a vymazání se hlásí SMSkou na servisní číslo. platí pouze pro GD04
 • Příklad:
  +420 777 777 771 Řádek obsahuje tel. číslo, kterým lze ovládat bez omezení.
  +420 777 777 772,15 Řádek obsahuje tel. číslo, které se po 15 použitích vymaže.

Doba sepnutí výstupního relé
Doba sepnutí relé X
Doba sepnutí relé Y
  hod  
  min  
  sec
  hod  
  min  
  sec
 
 • Nastavíte-li 0 hod 0 min 0 sec, zůstane relé po zapínacím SMS příkazu nebo po prozvonění trvale sepnuté, až do SMS příkazu vypni nebo do dalšího prozvonění (postupné prozvánění zapne - vypne - zapne...). Nastavíte-li např. 5 minut, zůstane relé sepnuté maximálně 5 minut.
 • Přijde-li nový požadavek sepnutí relé v době, kdy už je sepnuté, začne se 5 minut odměřovat znovu (sepnutí se prodlouží).
 • Přijde-li v době sepnutí relé SMS příkaz vypni, tak se relé vypne (bez ohledu na to, zda bylo zapnuto SMS příkazem nebo prozvoněním). Dobu sepnutí relé lze nastavit na max. 10 hodin.

Číselné kódy pro ovládání relé z klávesnice telefonu - jen s přídavným modulem GD-04D
Je-li nastaven alespoň jeden ovládací kód, pak David po 15 sekundách zvonění zvedne příchozí hovor. To je potvrzeno zapípáním. Následně David čeká na zadání platného číselného kódu z klávesnice telefonu. Sepnutí relé potvrdí dlouhé pípnutí, rozepnutí relé dvě krátká pípnutí. Doba čekání na zadání kódu je omezena na max. 60 sekund, pak se hovor ukončí
 
Kód pro zapnutí relé X
Kód pro vypnutí relé X
Kód pro zapnutí relé Y
Kód pro vypnutí relé Y
 • Kód může mít max. 8 cifer.
 
Odesílání SMS
 
Text při sepnutí vstupu A na GND
Text při rozepnutí vstupu A od GND
Text při sepnutí vstupu B na GND
Text při rozepnutí vstupu B od GND
Text při sepnutí vstupu C na GND
Text při rozepnutí vstupu C od GND
Text při sepnutí vstupu D na GND
Text při rozepnutí vstupu D od GND
 
 • Je-li některý text nevyplněn, nebude se tato událost hlásit.
 • V textu nesmí být čárky ani tečky pro oddělení slov. Text může mít max. 30 znaků.
 • Nejsou povoleny znaky s diakritikou (áčďé...). Velká a malá písmena se nerozlišují.

Telefonní čísla, na která se hlásí sepnutí a rozepnutí vstupů A až D
Telefonní čísla vstupu A
Telefonní čísla vstupu B
Telefonní čísla vstupu C
Telefonní čísla vstupu D
 
 • Každému vstupu lze nastavit až 8 telefonních čísel. Každé číslo musí být na samostatném řádku.
 • Doporučujeme zadat v mezinárodním formátu, mezery v čísle nevadí.
 • Příklad:
  +420 777 777 773  
  +420 777 777 774  

Upozornění na odeslanou SMS zprávu zavoláním
 
Zaškrtnutím lze nastavit, že po odeslání SMS o sepnutí (rozepnutí) vstupu David zavolá na každé číslo, na které odeslal SMS.
A       B       C       D  
 
Pokud takové volání zvednete, uslyšíte:
    trvalý tón při sepnutí vstupu    
    přerušovaný tón při vypnutí vstupu     . . . .
 • Není-li nastaven text SMS pro hlášení vypnutí vstupu, nebude vypnutí hlášeno ani zavoláním.
 • Jsou-li vymazány oba texty (o zapnutí i vypnutí vstupu), ale vstup má nastaven alespoň jedno telefonní číslo, oznamuje se jeho sepnutí zavoláním.
 
Přiřazení bezdrátových prvků pro aktivaci vstupů a relé - jen s modulem GD-04R
 
Každému vstupu A až D lze přiřadit jeden bezdrátový prvek Oasis (tlačítko, detektor nebo termostat). Prvek se přiřadí zadáním výrobního čísla (je uvedeno pod čárovým kódem, stačí zadat posledních 8 cifer).
 
Prvek A
Prvek B
Prvek C
Prvek D
 • Aktivace bezdrátového prvku má stejný účinek jako aktivace vstupní svorky. Zklidnění hlásí pouze stavové detektory JA-80M a JA-82M.
 • Je-li přiřazeným prvkem termostat TP-8x, potom text o aktivaci vstupu je odeslán při překročení horní mezní teploty a text o zklidnění vstupu při poklesu teploty pod nastavenou minimální teplotu.
 • Je-li termostat přiřazen do vstupu A (B), potom kromě odeslání informací o překročení mezních teplot zároveň ovládá relé X (Y) - vhodné pro řízení topení (dálkově pak lze příkazem pro zapnutí relé volit, zda se bude topit na požadovanou hodnotu, nebo pouze temperovat proti mrazu).

   Vypínání bezdrátových prvků
Spojení vstupní svorky (A až D) bude blokovat signál bezdrátového prvku, který je této svorce přiřazen. Vstupní svorky pak lze využít např. pro zapínání a vypínání střežení bezdrátového detektoru.
 • Blokování bezdrátových prvků lze provést buď externím spínačem, případně také výstupním kontaktem relé Davida (X či Y). Je-li pro blokování použito relé, můžete bezdrátový prvek blokovat i pomocí mobilního telefonu, nebo pomocí přiřazeného bezdrátového tlačítka Oasis. Tak lze například realizovat jednoduchý střežící systém ovládaný místně klíčenkou a dálkově telefonem.
 • Nemá-li svorka přiřazený bezdrátový prvek, funguje vždy jako aktivační vstup.
 • Je-li tato funkce vypnuta, tak se každá svorka A až D chová jako aktivační vstup (Je-li do ní přiřazen bezdrátový prvek, lze vstup aktivovat bezdrátově ale i spojením svorky s GND.).
 • Pokud je vstupu přiřazen bezdrátový termostat, nemá na jeho funkci nastavení tohoto parametru žádný účinek.

Každému relé X a Y lze přiřadit až 4 bezdrátová tlačítka Oasis.
 
Relé X
Relé Y
 • Stisk bezdrátového tlačítka A nebo A+B současně má stejný účinek jako prozvonění z autorizovaného čísla.
 • Stisk bezdrátového tlačítka B má stejný účinek jako SMS příkaz pro vypnutí relé.
 
Ostatní funkce
 

Zaškrtnutím se funkce zapíná.

 
   Poslat nesrozumitelnou SMS na servisní číslo
Obdrží-li David zprávu, které nerozumí, přepošle ji na servisní telefonní číslo.
   Zavolat servisní číslo každých 24 hod.
Zvednete-li hovor, uslyšíte .. .. ... David volá každých 24 hod. od zapnutí této funkce.

   Posílat kopie odeslaných SMS na servisní číslo
Odešle kopii každé SMS, která hlásí sepnutí/rozepnutí vstupu.
   Odeslat Max. 10 SMS během 15 minut
Po odeslání 10 SMS během 15 minut, budou na dobu 60 minut ignorovány jakékoliv další požadavky na poslání SMS. Tak lze omezit nežádoucí náklady na komunikaci.

   Potvrzení ovládání relé SMSkou
Zapnete-li nebo vypnete relé SMS příkazem, zařízení zpátky potvrdí provedení příkazu SMS zprávou. Příklad: Zapni OK; Vypni ERROR.
   Stavová SMS potvrdí ovládání relé prozvoněním
Zapnete-li nebo vypnete relé prozvoněním, David zpátky potvrdí provedení příkazu stavovou SMS zprávou. Příklad: Zapni OK; Vypni ERROR.

Nastavení servisních telefonních čísel
Nastavit lze až 2 servisní telefonní čísla, oddělují se čárkou. David na ně hlásí poruchy a může na ně předávat též nesrozumitelné příchozí SMS a kopie SMS odesílaných při aktivaci vstupů.
 
 • Příklad: +420 777 777 775, +420 777 777 776

Nastavení příkazu pro zjišťování stavu zařízení
Vyplněním tohoto pole si lze nastavit vlastní text SMS příkazu, kterým je možné si vyžádat informaci o aktuálním stavu Davida. Text může mít max. 30 znaků. V textu nesmí být čárky ani tečky pro oddělení slov. Nejsou povoleny znaky s diakritikou (áčďé...). Velká a malá písmena se nerozlišují. Příklad: STAV.

Nastavení instrukce pro zjišťování kreditu na předplacené SIM kartě
Pro spolehlivou funkci Davida doporučujeme použít tarifní SIM kartu. Pokud použijete předplacenou SIM kartu, lze nastavit automatickou kontrolu zůstatku kreditu. Bude-li zůstatek kreditu nižší než limit, který určíte, přijde zpráva o nízkém zůstatku automaticky na servisní číslo.
 

Údaje zadávejte v následující podobě:    USSD,xx,yyy,zz

 
 • USSD je příkaz operátora pro zjištění zůstatku. Pro karty českých operátorů platí:  GO= *104*#    Twist= *101#    Vodafone karta (Oskarta)= *22#
 • xx je perioda automatického zjišťování kreditu udávaná ve dnech. Hodnota xx znamená, že komunikátor bude kontrolovat kredit vždy po xx dnech (od nastavení).
 • yyy je minimální limit kreditu. Nastavit lze 1 až 999
 • zz je pozice první cifry číselného údaje o zůstatku kreditu ve zprávě od operátora.
 
 
 
Ověřovací kód
Velká a malá písmena se nerozlišují.
Odeslat nastavené údaje do DAVIDA
 
 
 
Uložit nastavené údaje do souboru pro příští použití
Načíst dříve uložené nastavení ze souboru   
Opustit tuto stránku a vymazat zadané údaje z paměti prohlížeče